Què és Cine Àgora?2019-07-24T13:29:30+00:00

Què és Cine Àgora?

Cine Àgora és un projecte d’Aprenentatge i Servei desenvolupat a centres educatius per l’entitat experta en difusió de la cultura audiovisual Drac Màgic.

Els i les alumnes que participen a Cine Àgora programen i organitzen un cineclub escolar que planteja debats que consideren interessants a l’alumnat d’altres cursos i amb públic general del seu barri. Aquest espai de diàleg autogestionat per l’alumnat vol ser un lloc de trobada entre iguals.

El projecte està concebut des de la interdisciplinarietat que permet la cultura audiovisual. Els seus aprenentatges estan vinculats al curriculum escolar i es preveu el desenvolupament i avaluació de les competències bàsiques.

Cine Àgora té l’objectiu d’avançar en l’assoliment de la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de la cultura i afavorir la cohesió social que se’n deriva en matèria de consum cultural de qualitat.

Per què l’àgora?

Vinculem el cineclub amb la plaça, amb l’àgora, perquè esdevé un espai de conversa, d’intercanvi d’opinions, sensacions i emocions, de coneixement i creixement col·lectiu i, en conseqüència, un dels centres de la vida a l’escola.

Un projecte d’Aprenentatge i servei

Durant el procés d’aprenentatge es reflexiona al voltant del món de la imatge, s’analitzen els llenguatges audiovisuals i es desenvolupen capacitats organitzatives i de dinamització de públics.

El servei consisteix en la celebració de dues sessions del cineclub per trimestre, una destinada a altres alumnes i una oberta al barri.